Tööstuslike elektriseadmete hooldus, remont ja müük

Diagnostika

Määrame ekspluatatsiooni, balansseerimise ja tsentreeritud pöörlevate seadmete vibratsiooni tehnilist seisundit.

Teenus pikendab seadme töövõimet ning ennetab selle avariilist seiskumist.

Meil on võimalus diagnoosida veere- ja liuglaagreid ning väljastada nii igapäevaseid kui ka igakuulisi andmeid laagrite töökorra ja vahetuse vajalikkuse kohta.

Diagnoosime ka:

  • mehaanilisi ülekandeid;
  • reduktoreid;
  • töörattaid;
  • elektrimootorite elektromagnetilisi süsteeme.